Visdomsord

”…[Herren vill] ge er detta visdomsord genom uppenbarelse, att i den mån någon bland er dricker vin eller starka drycker, är detta inte gott, inte heller passande i er Faders ögon … och vidare är starka drycker inte för magen utan till att tvätta era kroppar med.

Och vidare är tobak inte för kroppen, inte heller för magen, och är inte gott för människan, utan är en ört för sår och all sjuk boskap, att användas med omdöme och färdighet. Och vidare är heta drycker inte för kroppen eller magen.

Och sannerligen säger jag er vidare: Alla hälsosamma örter har Gud bestämt för människans uppbyggnad, natur och bruk, varje ört i dess tid, och varje frukt i dess tid, allt detta att brukas med förstånd och tacksägelse.

Ja, även köttet av fyrfotadjur och fåglarna i luften har jag, Herren, bestämt till att brukas av människan med tacksägelse. Det skall dock nyttjas sparsamt, och det är behagligt för mig att det inte brukas utom i vintertid, eller i kyla eller hungersnöd.

All säd är bestämd till att brukas av människor och djur, till att vara livets stödjestav, inte endast för människor utan även för markens djur och himlens fåglar och alla vilda djur som springer eller krälar på jorden, och dessa har Gud skapat att brukas av människor endast vid svält och svår hunger.

All säd är god till föda åt människan, likaså vinstockens frukt, det som bär frukt antingen i eller över marken — dock är vete för människan … ”

Sedan följer vissa löften från Herren om hälsa och visdom till dem som följer detta visdomsord.

Citerat ur Läran och Förbunden kapitel 89.

Beställ myssli

Du kan beställa myssli via formuläret här.

In english

Visit our english site at Mueslicomplete.com

(Detta är en länk till vår engelska sajt)